PNI : Psycho Neuro Immunologie:

PNI is de wetenschap die de samenhang verklaart tussen de psyche, het zenuwstelsel, het hormoonstelsel en het immuunsysteem in relatie tot ziekte.
Er wordt gekeken naar het verleden; genetica, ervaringen en programmeringen uit het verleden.
Ook de invloed van prikkels/gebeurtenissen in het heden worden beschouwt.
Deze integrerende wetenschap verbindt al deze factoren en geeft op deze manier inzicht in het mogelijk ontstaan van ziektes.